Arama Kurtarma Tahliye

Sembol osgb arama kurtarma ve tahliye eğitimi AKUT

Arama, Kurtarma ve Tahliye Eğitimi

Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre işveren acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, deprem bilinci, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarına göre;

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 kişide 1 çalışanı
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 kişide 1 çalışanı
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 kişide 1 çalışanı;

arama, kurtarma ve tahliye, deprem ve yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, deprem, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir. İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır. Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 11. Maddesine göre İşveren; çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar. Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, deprem,  ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar. Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve depremle-yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitimi ile işletme ve/veya kurum içerisinde ve/veya çevresinde meydana gelebilecek Acil Durum veya Afetlerde (Deprem, Yangın, İş Kazası, Sel) Müdahale edilmesi gereken durumlarda doğru müdahalenin yapılması ve durumun daha kötüye gitmesinin engellenmesi, meydana gelen afet durumlarında can ve mal kaybını en aza indirilmesi, işletme prestijinin korunması ve personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin artması sağlanır.

Arama-Kurtarma-Tahliye Eğitimi; temel ve genel olmak üzere iki ayrı programda ele alınır. Olası senaryolar üzerinden hareketle uygulamalı şekilde verilen arama kurtarma ve tahliye eğitimi, olası risk taşıyan işletmeler için zorunludur. Temel eğitimlerimiz toplamda 8 saattir ve  acil durum planı içindeki ekipte görev alacak destek elemanlarına verilir ve eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara sertifika verilir. Genel Arama-Kurtarma Eğitimi ise işyerinde görevli beyaz ve mavi yakalı tüm çalışanlara yöneliktir.

Arama-Kurtarma-Tahliye Eğitimi Kapsamı

  • Temel Kavramlar ve Tanımlar
  • Afet ve Acil Durumlar (Yangın, Deprem, Sel, İşyeri Kazaları vb)
  • Temel Afet Bilinci
  • Türkiye’deki Afet Yönetim Sisteminin Gelişimi
  • Arama ve Kurtarma Tahliye Temel Bilgileri
  • Afet ve Acil Durum Planları
  • Arama Kurtarma Tahliye Eğitimi
  • Enkazda Çalışma Prensipleri
  • Afetlerde Temel İlk Yardım Bilgisi
  • Afet Psikolojisi ve Psikolojik Destek

Sembol OSGB; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinizde güvenilir çözüm ortağınızdır.  Sembol OSGB ile Geleceğe GÜVENLE Bakın!

Konuşmaya Başla
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz.
Merhaba ben Sembol Osgb Teknik Destek Uzmanınız!
Sembol Osgb Web Sayfamızdaki Arama Kurtarma Tahliye hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız mı var?

Hemen Yardımcı Olabilirim...
Powered by