İSO 45001

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

 OHSAS 18001 belgesine sahip tüm kuruluşların ISO 45001 in yayın tarihi olan Mart 2018’den  itibaren 3 yıl içerisinde yeni standarda geçiş yapmaları gerekecektir. Geçiş için tanınan 3 yılın ardından BS OHSAS 18001 geçerliliği kaldırılacaktır.

ISO 45001 ‘in amacı: güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesi, kanunlara ve yönetmeliklere cevap verilmesidir. ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer yaklaşımda sürekli ve proakif çözümler getirir. Hali hazırda bu sistemler varsa üzerine entegre edilebilir.

Günümüzde, kuruluşların sadece iyi mal veya hizmeti ucuza sunmak ve ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi ile sunulan bu ürünü güvence altına alması yetmemektedir. Beklentiler, kuruluşların ürün veya hizmeti üretirken çevreye saygılı olmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri yönündedir.
İster üretim isterse hizmet sektöründe olun iş ortamınızı çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz hem kanunlarca zorunlu hem de insani bir yaklaşımdır. ISO 45001, bu zorunluluğu yerine getirmenize yardımcı olacak uluslar arası kabul edilmiş bir standarttır.

ISO 45001:2016 Standart Maddeleri

1 KAPSAM
2 ATIF YAPILAN STANDARTLAR
3 TERİMLER TARİFLER
4 ORGANİZASYON YAPISI
5 LİDERLİK
6 PLANLAMA
7 DESTEK
8 OPERASYON
9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME
10 İYİLEŞTİRME

ISG yönetim sisteminin amacı: güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesi, kanunlara ve yönetmeliklere cevap verilmesidir. ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer yaklaşımda sürekli ve proakif çözümler getirir. Hali hazırda bu sistemler varsa üzerine entegre edilebilir.

Günümüzde, kuruluşların sadece iyi mal veya hizmeti ucuza sunmak ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile sunulan bu ürünü güvence altına alması yetmemektedir. Beklentiler, kuruluşların ürün veya hizmeti üretirken çevreye saygılı olmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri yönündedir.
İster üretim isterse hizmet sektöründe olun iş ortamınızı çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz hem kanunlarca zorunlu hem de insani bir yaklaşımdır. ISO 45001, bu zorunluluğu yerine getirmenize yardımcı olacak uluslar arası kabul edilmiş bir standarttır.

İSG Yönetim Sisteminin Getirdiği Avantajlar

  • Her boyuttaki, her sektördeki kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verebilir.
  • ISO 9001 veya ISO 14001 ‘e entegre bir sistem kurulabilmesi avantajı ile doküman  tasarrufu sağlar.
  • Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve işgücü kaybı azalır.
  • iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili risklerini kontrol altına alır ve sürekli iyileştirmeye yönlendirir.
  • Firma imajını güçlendirir.
  • Çalışanların motivasyonunu arttırır.
  • Kaza maliyetlerini düşürür
  • Davalara ve para cezalarına sebep olabilecek kaza riskini azaltır.

İSG Yönetim Sistemi Kurulması Süreci

1 – Mevcut İSG Durumunun Tespiti
Öncelikle mevcut işlerle ilgili risklerin ve tehlikelerin belirlenmesi, kanuni ve diğer gerekliliklere karşı durum tespiti, mevcut iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları /kontrolleri ve geçmişte yaşanan iş kazaları, ramak kala olaylar ve mesleki hastalıkları belirlenir.

2 – İSG Yönetim Sistemi Oluşum Planı
İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi faaliyetlerini organize edecek takımın ve bu takıma destek verecek diğer birimlerin zaman ve gücünü en etkin şekilde kullanabilmek için ele alınacak konuların ve sorumluların belirlenmesi ve bunun bir zaman çizelgesine dökülmesi aşamasıdır. Bu plan, belli peryotlarda gözden geçirilir ve gerekiyorsa güncellenir.

3 – İSG Eğitimleri
İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi eğitimi önce en önemli olan veya yönetici çalışanlara tanıtılır. Diğer çalışanlara ise seviyelerine, yetki ve sorumluluklarına uygun bir formatta aktarılır. Ancak bu şekilde mevcut kaynaklarımızı (eğitimci, eğitime katılan ve ilgili maliyetler) etkin bir şekilde kullanmış ve herkesi gereksiz detaylara boğmamış oluruz.

4 – İSG Yönetim Sisteminin Kurulması
Kuruluş ile ilgili pratik uygulama genellikle kuruluşun büyüklüğüne göre çalışma ekipleri oluşturmaktır. Bu ekiplerin önderliğinde risk değerlendirme metodu belirlenir ve tolere edilemeyecek durumdaki tehlikeler tespit edilir.Kuruluşun iş sağlığı ve iş güvenliği açısından risklerini belirleyen bir politika üst yönetim tarafından oluşturulur. Kabul edilemeyecek seviyedeki risklerle ilgili hedef ve bu hedeflere yönelik bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim programı hazırlanır. Tehlikeleri kontrol altına alacak iş yöntemleri belirlenir. Olabilecek acil durumlar, önlemler ve olması durumunda yapılması gereken faaliyetler belirlenir. Acil durum prosedür ve planları hazırlanır. İSG performans parametreleri tespit edilir.

5 – İSG İç Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi
İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi oluşumunun tamamlandığı kararı verildikten sonra alt sistemlerin planlandığı gibi çalışıp çalışmadığının, birbirleri ile uyumunun, etkinliğinin kontrol edildiği iç tetkikler yapılır. Burada tespit edilen uygunsuzluklar / gelişmeye açık alanlar bir plan dahilinde ele alınır.

6 – İSG Yönetimin Gözden Geçirmesi
Üst Yönetim İSG yönetim sistemini; iç tetkikleri, hedefleri, düzeltici/ önleyici faaliyetleri, prosesleri ve onların performanslarını, müşteri şikayetleri ve memnuniyetlerini, iyileştirme çalışmalarını, kaynak ihtiyaçlarını gözden geçirir, sistemin etkinliğini ve sürekliliğini sağlar.

Sembol OSGB; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinizde güvenilir çözüm ortağınızdır.

Konuşmaya Başla
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz.
Merhaba ben Sembol Osgb Teknik Destek Uzmanınız!
Sembol Osgb Web Sayfamızdaki İSO 45001 hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız mı var?

Hemen Yardımcı Olabilirim...
Powered by