Sembol Osgb Logo
+(90) 212 670 08 62
info@sembolosgb.com
sembol osgb
Image

İşyeri Hekimi

İş yerlerindeki çalışan sağlığını tehdit eden ve meslek hastalığına neden olabilecek etkenleri tespit edip işveren, iş yeri yöneticileri ve gerekirse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildiren, aynı zamanda bu risklerin giderilmesi için işveren ve yöneticileri bilgilendiren kişidir.

Image

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş yerlerindeki tehlike ve riskleri tespit edip işveren, iş yeri yöneticileri ve gerekirse Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı’na bildiren, aynı zamanda bu risklerin giderilmesi için işveren ve yöneticileri bilgilendiren uzman kişidir.

Image

Risk Analizi ve Acil Durum Planlaması

İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder.

Image

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Çalışanlarının tüm faaliyetlerinde, genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek ve proaktif yaklaşım anlayışının alt yapısını oluşturmak

OSGB nedir ?

OSGB, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi'nin kısaltılmasıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve İşletmelere İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlayan özel kuruluşlara OSGB denir. Bünyesinde İş sağlığı uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personelleri bulunduran OSGB'ler çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre firmalar için gerekli olan hizmetleri sunmaktadır.

İşyerlerinde çalışan personel için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının hazırlanması son derece önemlidir. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, çalışan personellere gerekli eğitimlerin verilmesi ve gözetimlerin sürekli olarak yapılması OSGB'lerin en önemli vazifeleridir.

OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) işverenle işbirliği ilkesine göre firmaya uygun yıllık çalışma planı hazırlanır. Bu plan çerçevesinde gerekli yerlere ilan edilir. İlk yardım yönetmeliğine (22.05.2002 tarihi ve 24762 sayılı Resmi Gazete) göre yapılması gereken planlamaları yapar ve gerekli tedbirleri alır. OSGB; İşletmelerde yaşanması olası iş kazalarının önüne geçmek üzere bir takım faaliyetlerde bulunan kuruluşlara verilen isimdir. Uzun açılımı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi şeklinde olan OSGB'ler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir takım incelemeler sonucunda yetkilendirilmektedir.

Değerlerimiz

100% Müşteri Memnuniyeti

 • Yasal sorumluluk ve müşterilerimizin beklentilerini bilir, sürekli daha iyi anlamaya çalışır, bizimle çalışmaktan memnuniyet duymalarını amaçlarız.
 • Ahlaki ve etik tüm ilkelere bağlıyız
 • Çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile ilişkilerimizi şeffaf, uzun süreli, yapıcı ve dürüstlük, gizlilik ilkelerine bağlı yürütür, onlara güvenir ve onlardan da bizlere güvenmelerini bekleriz.

100% Kaliteli Hizmet

 • İşi ehline veririz. Doğru insanla çalışmayı başarının anahtarı olarak görürüz.
 • İşbirliği, karşılıklı bağlılık, uzmanlık ve bilgi paylaşımının başarının temeli olduğunun bilinciyle, ekip çalışmasını kişisel başarının da garantisi olarak görür ve tüm çalışmalarda ekip çalışmasını destekler, takım çalışmasını önemseriz.
 • Kaliteli hizmet üretmeyi amaçlıyoruz.
 • Süreç odaklı çalışmayı benimsiyoruz.

100% Yasal Güvence

 • Bütün faaliyetlerimizi yasalara ve düzenlemelere uygun olarak yürütür. Yasa ve düzenlemeleri yakından takip eder, uyum için gerekli tedbirleri alırız.
 • Kaliteli hizmet üretmeyi amaçlıyoruz
 • Çalışmalarımızda tarafsızlığı benimsiyoruz. Tarafların(çalışan, işveren ve devlet) hakkını gözetmeye itina gösteriyoruz.
 • Kuralcı yaklaşım yerine önleyici yaklaşımları esas alıyoruz.
 • Çevremize karşı duyarlıyız. Kendimizi, şirket, ülke ve insanlık değerlerini yüceltmek için sorumlu hissederiz.